Hva er NLP ?

NevroLingvistiskProgrammering. 

Kort  fortalt ;

Måten du snakker til deg selv og andre på , programmerer spesielle nevrologiske reaksjoner  ➡️ Dette utløser kroppslige reaksjoner ➡️ Som gjør at du handler / reagerer på en spesiell måte. 

Tenker du redde tanker- blir kroppen redd.

Tenker du gode kjærlige tanker - blir kroppen rolig og trygg

 

Som mennesker kan vi ikke føle frykt og kjærlighet samtidig.

Dine reaksjons og handlingsmønstre ble laget en gang i barndommen din. 

Disse blir praktisert akkurat på samme måte, helt til du bestemmer deg å finne en annen måte og reagere på. 

Vi vasser rundt i måter og reagere på som vi tror det er umulig å gjøre noe med - så feil kan vi ta .

⭐️Det vi har lært kan avlæres

⭐️ Vi kan lære nye og bedre måter å tenke/ snakke med oss selv på.

⭐️ Da skaper vi  handlingsmøstre som er bedre for oss. 

Mennesket er født med to ting som utløser frykt.

❗️Det er redselen for å falle fra høyder

❗️Redselen for høye lyder.

All annen frykt har vi skapt selv ved å reagere på en bestemt måte, i en spesiell situasjon. 

Vårt bevisste sinn kan bare ta inn noen inntrykk av gangen. 

Underbevisstheten vår tar opp alt.

Hva som blir filtrert og brukt i våre reaksjoner avhenger av hvilke handlingsmønstre vi er kodet til. 

Det er som en datamaskin. Programvaren avgjør hva du kan utrette. 

Det er alltid mulig å omprogrammere. 

NLP fokuserer på her og nå - og fremover.

Fortid er fortid og alt du har opplevd har satt sine spor.

NLP kan ikke fjerne traumer , opplevelser fra fortiden- men ved hjelp av coaching og teknikker ,kan vi finne en annen måte å huske tingene på.

Det gjør deg i stand til å leve med opplevelsene og ikke i dem.

Minner kan få nye » rammer»  akkurat som bilder.

Vi kan retusjere eller fremheve alt etter hva du trenger for å få et bedre minne.

NLP fokuserer på :

⭐️ de enorme ressurser vi er i besittelse av

⭐️ at alle mennesker er unike, og har alle svarene/ løsningene i seg selv. 

⭐️ NLP coaching hjelper coachee ( kunden) til å bli den beste utgaven av seg selv .